Korán

Kapitola 1 – Al-fátiha (Úvodná kapitola)

• V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť
• Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva,
• Milostivému, v moci ktorého je milosť
• V moci ktorého je Deň zúčtovania
• Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme
• Správne nás usmerni na cestu rovnú
• Na cestu tých, ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.

Kapitola 2 – Al-Baqara (Krava)

• Alef, Lám, Mím
• Táto Kniha , niet pochýb o nej, že je správnym usmernením pre bohabojných,
• Ktorí veria v to, čo nie je známe a konajú modlitbu a z toho, čo sme im dali, míňajú,
• A ktorí veria v to, čo ti bolo dole zoslané a v to, čo bolo dole zoslané pred tebou a o živote poslednom sú bezpochyby presvedčení,
• Tí sú správne usmernení Pánom svojím a to sú tí, ktorí prospeli.
• Tým, ktorí odmietli veriť, je jedno, či ich budeš varovať, alebo ich varovať nebudeš, aj tak neuveria.
• Boh zapečatil ich srdcia a ich sluch a na ich zraku je závoj. A dostane sa im trápenie obrovské.
• A medzi ľuďmi sú takí, ktorí hovoria: „Uverili sme v Boha a v Deň posledný“, ale pritom neveria,
• Chcú preľstiť Boha a tých, ktorí uverili, pritom však necítia, že v skutočnosti svoje duše ľstia,
• V ich srdciach je choroba a Boh im pridal na tejto chorobe. A dostane sa im trápenie bolestivé za to, že klamali.
• A keď by im bolo povedané: „Nešírte skazu na zemi“, povedia: „My len nápravu chceme“.
• Veru oni sú tí, ktorí skazu šíria, ale necítia to.
• A keď by im bolo povedané: „Uverte podobne, ako uverili ľudia“, povedia: „Máme uveriť podobne, ako uverili tí nerozumní!“. Oni sú veru tí nerozumní, len to nevedia.


Kompletné dielo nájdete na: http://www.islam-sk.sk