Vitajte a nech sa páči,
začítajte sa do diela Šrímad Bhágavatam s porozumením,

vďaka dovysvetleniu textu jazykom dnešného človeka

Šrímad Bhágavatam

(Najvyššia Pravda)

spev 1, kap. 1, sloha 1

Ó pane môj, Šrí Krišna, syn Vasudevy, ó všadeprítomná Osobnosť Božstva, Tebe vzdávam moje úctivé poklony. Meditujem o Šrí Krišnovi, lebo On je Absolútna Pravda a pôvodná príčina všetkých príčin stvorenia, udržania a zničenia zjavených vesmírov. On si je priamo i nepriamo vedomý všetkého zjaveného a je nezávislý, pretože inej príčiny nad Ním niet. On Sám ako prvý vysvetlil védske poznanie do srdca Brahmádžího, pôvodnej živej bytosti. To On spôsobuje, že i veľký mudrci a polobohovia prepadajú ilúzii, ako keď niekoho uhranie iluzórna predstava, že vidí vodu v ohni alebo že vidí zem na vode. Iba Jeho pričinením sa hmotné vesmíry, dočasne zjavené pôsobením troch kvalít prírody, zdajú byť skutočné, aj keď skutočné nie sú. Meditujem preto o Ňom, o Šrí Krišnovi, ktorý večne prebýva vo Svojej transcendentálnej ríši, navždy zbavenej od iluzórnych predstáv hmotného sveta. Meditujem o Ňom, lebo On je Absolútna Pravda.

Vzdávam ti svet pokoru – vážim si prírodu a silu lásky. Vážim si silu zrodenia. 

Uvažujem o láske, lebo ona je skutočná a hýbe každým srdcom, je silou nášho konania a oko videnia sveta. Láska je základom všetkého, prechádza všetkým a znej všetko pochádza. Láska dala poznanie do srdca živej bytostí. Láska tiež spôsobuje, že i vyzrelé duše oklamú samé seba, len aby mohli byť pripútané k svojej ilúzii – klamlivej myšlienke. Iba vďaka láske sa hmota, podliehajúca pominuteľnosti a ovplyvnená dobrom, vášeňou a nevedomosťou zdá byť skutočná i keď skutočná nie je.

Len uvažovanie o čistej láske nás dokáže zbaviť ilúzií tvorených dobrom, vášňou a nevedomosťou a priviesť k uvedomeniu si absolútnej pravdy. Pravdy, že základom všetkého je láska.

 

spev 1, kap. 1, sloha 2

Šrímad-Bhágavatam, dôsledne zavrhujúci akékoľvek náboženstvá motivované hmotným chtíčom, ustanovuje najvyššiu pravdu, ktorú chápu oddaný čistého srdca. Najvyššia Pravda je realita a tu je oddelená od ilúzie pre blaho všetkých. Takáto pravda vykoreňuje trojaký druh utrpenia. Prekrásny Šrímad-Bhágavatam bol zostavený veľkým mudrcom Vyásadevom (v jeho zrelosti) a sám o sebe stačí k realizácii Boha. K čomu sú potrebné iné písma? Ak si vypočujeme pozorne a pokorne posolstvo Bhágavatamu, bude pestovaním tohto poznania Zvrchovaný Pán okamžite pevne ustanovený v našom srdci.

Šrímad-Bhágavatam – Najvyššia Pravda je realita a tu je oddelená od ilúzie pre blaho všetkých.

Absolútna pravda – smotana védskeho poznania, dôsledne odmieta a zavrhuje akékoľvek vzťahy človeka k hmotným statkom či pôžitkom, v ktorých by im vytváral zvláštnu posvätnosť a povyšoval by ich nad skutočné hodnoty. Šrímad-Bhágavatam ustanovuje najvyššiu pravdu, ktorej dokážu porozumieť len ľudia s čistým srdcom, ktorí so šťastím uvidia skutočnú pravdu oddelenú od ilúzie tohto hmotného sveta. Pravda vykoreňuje trojaký druh utrpenia v podobe vášne, nevedomosti a dobra.

Prekrásny Šrímad-Bhágavatam bol zostavený veľkým mudrcom Vyásadevom (v jeho zrelosti) počas veľkého zhromaždenia všetkých mudrcov sveta a sám o sebe stačí k realizácii Boha. K čomu sú potrebné iné písma? Ak si vypočujeme pozorne a pokorne posolstvo Bhágavatamu, bude láska, pestovaním tohto poznania, okamžite a pevne usmerňovať naše srdcia.