Bhagavad gíta

Bhagavad gíta je literárne dielo, v ktorom sa odohráva rozhovor medzi Krišnom a Ardžunom. Tento rozhovor sa odohral tesne pred začatím boja na Kurukšétre. Krišna je Boh, ktorý bol na zemi pred približne 5 000 rokmi a Ardžuna je jeho dobrý priateľ. Uvádzame pár veršov, ktoré zo sanskritu preložila PhDr. Alena Adámková, CSc.

str. 25 v.2

Ó, Góvinda! Načo nám je kráľovstvo, načo bohatstvo a dokonca i samotný život, keď tí, kvôli ktorým túžim po vláde, majetku a šťastí stoja v šíkoch proti sebe? Hľa – učitelia, otcovia, synovia, dedovia, strýkovia, švagrovia, tesťovia, vnuci, bratranci a iný príbuzní, tu sú všetci, chtiví boja, pripravený obetovať svoje životy i statky.

str. 115 v.4

Jogín, ktorý vo vnútri Seba šťastie pociťuje, vo vnútri radosť nachádza a zdroj osvietenia len v Sebe odhaľuje, ten podstatu Brahmana postihuje a splývajúc s Brahmanom, najvyššie oslobodenie získava.
(admin: Brahman je ponímaný ako Boh ktorý je všade)